Konst, museum och slöjd

Nordanå är Skellefteås kulturcentrum. Här finner du bland annat Skellefteå museum, Skellefteå Konsthall, Meijersamlingen och Museum Anna Nordlander. I samma område ligger Handens hus, ett centrum för slöjdare och konsthantverkare i Skellefteå.

Konst för alla - offentlig fast konst

Kommunens inköp av offentlig konst följer enprocentregeln. Enprocentregeln innebär att en procent av kommunens byggkostnader vid nybyggen och större ombyggnader används till konstnärlig utsmyckning.

Kommunens konstsamling

Skellefteå kommun köper regelbundet in samtidskonst. Inköpen ska spegla konstlivets utveckling. Konstsamlingen, som idag består av cirka 5 000 verk, är utplacerad i kommunens lokaler.

Konstarkiv och konstnärsarkiv

Kommunens konst är dokumenterad i ett diabildsarkiv och uppgifter om verken är registrerade i ett konstregister. Kommunen har även ett textbaserat konstnärsarkiv. Det omfattar konstnärer som är representerade i kommunen och Museum Anna Nordlanders konstsamling.

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2019-01-15
Evenemang

Gunvor Nelson – Personal film

Under vintern och våren 2018-2019 visar Museum Anna Nordlander ett urval av filmer gjorda av Gunvor Nelson från 1960- till 2000-talet. Ett generöst mi...

Läs mer