Uppleva och göra

 • Nytt nummer av Föreningsnytt

  2019-06-18

  Här kommer sista nyhetsbrevet innan sommar och semester tar vid. I detta nummer kan du bland annat läsa om Läsliganpriset, digitala bidragsansökningar, ta med medlemmarna på vandring i sommar och söka stöd till lokala utvecklingsinsatser.

  Läs mer
 • Rökfritt på idrottsplatser

  2019-06-18

  Från 1 juli 2019 blir det förbjudet att röka på platser inhägnade för idrottsutövning.
  Tanken med förbudet är att skydda människor från att bli utsatta för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem.

  Läs mer
 • Vill du vara med och påverka den nya kulturplanen?

  2019-05-29

  Nu är det dags att ta fram en ny kulturplan för de kommande fyra åren (2020-2023). Kulturplanen ska vara ett stöd i den gemensamma utvecklingen av kulturlivet i Skellefteå kommun samtidigt som den är ett verktyg för kommunen att fokusera sina insatser. Kulturplanen ska också gå i takt med Region Västerbottens kulturplan och är en del i arbetet med samverkansmodellen, som har att göra med fördelningen av statliga- och regionala medel till regional kulturverksamhet i vårt län.

  Läs mer
 • Renovering pågår! Burträsk Badhus

  2019-05-13

  En omfattande renovering pågår just nu i omklädningsrummen här på Burträsk Badhus. Dusch och omklädning sker nu i sporthallens omklädningsrum. Följ skyltar.

  Läs mer

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: