Slutbetyg

Regeringen har förlängt tiden när det gäller att ta ut slutbetyg. Det nya datum som gäller är 2020-07-01.

Skulle du gynnas av att ta ut ditt slutbetyg efter 2016-12-31 för att t.ex. göra någon kurs klar så bör du kontakta CV så snart som möjligt för att revidera din studieplan.

Slutbetyg/gymnasieexamen

Om du ska läsa till slutbetyg/gymnasieexamen, dvs fullständig grundskole- eller gymnasiekompetens, ska du snarast kontakta studievägledarna på CV för att göra en individuell studieplan och bestämma vilka kurser som ska ingå och när du ska läsa dem.

OBS! Du som läser för slutbetyg måste vara klar senast 31 juni 2020.
Kontakta CV om du har frågor. 

Du och din framtid.

En kurs för dig som känner dig osäker på val av studier och/eller yrke. Läs mer här!

Här kan du se en film om hur du ansöker om studiemedel hos CSN.