Slutbetyg

Utifrån den rådande Coronasituationen har regeringen har förlängt tiden när det gäller att ta ut slutbetyg. Det nya datum som gäller är 2021-07-01. Läs mer om ändringen på regeringens hemsida.

Har du ett samlat betygsdokument och vill veta mer vad som gäller för just dig, kontakta CV så snart som möjligt!

Slutbetyg/gymnasieexamen

Om du ska läsa till slutbetyg/gymnasieexamen, dvs fullständig grundskole- eller gymnasiekompetens, ska du snarast kontakta studievägledarna på CV för att göra en individuell studieplan och bestämma vilka kurser som ska ingå och när du ska läsa dem.

OBS! Du som läser för slutbetyg måste vara klar senast 11 juni 2021.
Kontakta CV om du har frågor.