Om vuxenutbildning

Vuxenutbildning i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet.

Oavsett om du vill ha en bra grund att stå på, vidareutbilda dig eller byta inriktning i livet, så ger vi dig möjligheterna.  Kom till oss!

Vi är en mötesplats där människor växer och utvecklas! Studierna kan anpassas efter dina behov och förutsättningar och du väljer själv studieform.

Är du osäker på vad du behöver läsa eller vill upprätta en studieplan? Kontakta våra studievägledare och boka ett möte. Du kan få hjälp att se över vilka ämnen du ska läsa och titta på olika alternativ.

Om du saknar slutbetyg eller gymnasieexamen från gymnasieskolan är du välkommen att läsa på Vuxenutbildningen från 1 juli det år du fyller 20. Har du gymnasieexamen eller studiebevis är du välkommen att söka till oss så snart du gått ut gymnasieskolan.

Vårt Lärcentrum ger dig som studerar på distans vid universitet och högskolor möjlighet att skriva tentamen.

Frågor & svar

 • Vem har rätt att studera på VUX?

  Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (VUX) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.


  Rätten omfattar utbildningar inom VUX på gymnasial nivå för att uppnå:
  •grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  •en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  •grundläggande behörighet till yrkeshögskola
  •en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.


  Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

  Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

   

  Läs mer på Skolverket.se

 • Vad är kommunal vuxenutbildning?

  Kommunal vuxenutbildning är till för dig som är vuxen och kanske saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högskolan. Det kan också vara så att du behöver byta yrkesbana.
  Innehåll och studieupplägg på gymnasial nivå har samma läroplan som på gymnasiet men är anpassat för vuxna. Studierna är mer koncentrerade och innehåller färre undervisningstimmar. Det innebär att du studerar mer självständigt och har möjlighet att styra över tiden, platsen och studietakten.
  Mer information om regelverk för kommunal vuxenbildning hittar du på Skolverkets webb.

 • Skolledning och personal

  Skolledare

  Simon Dahlgren, Verksamhetschef Vuxenutbildningen
  Ansvar: Administration, ValiWeb

  Elisabeth Öhlund, Rektor
  Ansvar: Gymnasiekurser, grundläggande kurser, särskild utbildning för vuxna.

  Jenni Andersson, Rektor
  Ansvar: CV, vårdutbildning.

  Ulf Olofsson, Rektor
  Ansvar: SFI, svenska för invandrare och Yrkeshögskolan (Yh).

  Ellinor Berglund, Utbildningssamordnare
  Ansvar: Yrkesutbildningsutvecklare 

   

  Expeditionspersonal

  Skoladministratörer:

  Åsa Lindgren
  Johanna Lundgren
  Linnea Gustavsson, Lärcentrum
  Tove Örnkloo

  Utbildningsadministratör Yrkeshögskoleutbildningar:

  Linnea Gustavsson
  Tove Örnkloo


  Övrig personal

  Kontakta oss via mail:
  eller via kundtjänst: 0910-73 50 00

   

 • Styrdokument och rapporter

  Läs om vilka mål ledningsgruppen har

  Vuxenutbildningens verksamhet styrs av dokumenten nedan


  Kvalitetsrapporter 

  • Systematiskt kvalitetsarbete 2016  (pdf, nytt fönster) 

   

   

   

 • Ledningsgruppens mål

  Vår vision 2017 (pdf, nytt fönster)

 • Plan mot kränkande behandling

  Vuxenutbildningen arbetar aktivt för att alla elever och personal inom verksamheten ska känna sig trygga, sedda och respekterade. Vi strävar efter att skapa och upprätthålla en miljö där man vågar vara sig själv och respekterar allas lika värde. Som stöd för detta arbete upprättar vi årligen en Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
  I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller samt hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.


  Plan mot kränkande behandling, VUX (pdf, nytt fönster)