Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Stadshuset

Telefon:0910 - 73 50 00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Nämnder

Kommunens verksamhet är mycket bred och styrs av ett stort antal lagar. Därför finns det ansvariga nämnder för olika ämnesområden, till exempel för skola, äldreomsorg och byggande. I Skellefteå kommun har vi idag 14 nämnder.

Kommunfullmäktige utser de förtroendevalda som ska sitta i kommunens nämnder. Platsfördelningen i nämnden motsvarar majoritetsförhållandet i fullmäktige. Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i nämnden.

Läs mer om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige delegerar till nämnderna att besluta i vissa frågor. Eftersom nämnden ansvarar för ett specialiserat område kan ledamöterna gå djupare i frågan.

Kommunfullmäktige bestämmer också hur mycket pengar varje nämnd ska få. Politikerna i nämnden bestämmer sedan vilka saker de tycker är viktigast att använda pengarna till.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs efter uppsatta mål. Det är också nämndens uppgift att informera och kommunicera med allmänheten om verksamhetens tjänster.

Förtroendevalda

Alla förtroendevalda i nämnderna hittar du här (nytt fönster)

Mer om nämnderna

Läs mer om nämnderna på deras respektive sida.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-12-08