Brandmän till flera orter i kommunen

Kärt barn har många namn: deltidsbrandman, räddningspersonal i beredskap (RIB) eller kort och gott brandman. Hädanefter kommer vi använda benämningen brandman för samtliga brandmän inom vår organisation.

I dag jobbar ungefär 150 personer som brandmän på våra RIBstationer (räddningspersonal i beredskap) runt om i kommunen. Men vi behöver bli fler - kvinnor och män med olika bakgrund. Vi söker därför brandmän till RIBstationerna i Fällfors, Byske, Jörn, Boliden, Skelleftehamn, Bureå, Lövånger, Burträsk och Bygdsiljum.

Kanske kommer just du att förstärka någon av våra kårer inom kort? Då blir du en viktig resurs för vårt samhälle och en tillgång i säkerhetsarbetet på din arbetsplats.

Arbetsuppgifter

Att vara brandman innebär att du anställs vid räddningstjänsten i Skellefteå.
Räddningstjänsten betalar för den tid som du deltar i utryckningar, övningar och
utbildningar. Du får dessutom beredskapsersättning.

En RIB-styrka har omkring 40-50 larm per år. I genomsnitt tar varje larm en timme i
anspråk. Hur din beredskapstid är upplagd varierar. Helst ser vi att du har beredskap
under hela veckor, men beroende på var du bor och jobbar kan det också vara möjligt
att ha beredskap kvällar, nätter eller dagtid.

Kvalifikationer

Du kan bli brandman (RIB) om:
• du har fyllt 18 år
• du minst har B-körkort
• du är frisk och har bra kondition
• du bor eller arbetar så att du kan vara på brandstationen
inom inställelsetiden, normalt 5 minuter
• du klarar våra rekryteringstester
• du tycker om att arbeta med människor
• du har din arbetsgivares och din familjs medgivande

Räddningstjänsten i Skellefteå följer MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) utbildningsprogram. Så här ser stegen ut i korthet:
1. Du börjar med en kort intro i Skellefteå (1-2 dagar).
2. Därefter går du en 2 veckor lång utbildning hos MSB, antingen på Sandö eller i Luleå,
Kurs 1A.
3. Efter den följer en 2 veckor lång utbildning i Skellefteå vilken innefattar Kurs 1B och
rökdykning.
4. Efter så långt i utbildningen kan du börja ingå i en jourgrupp på din hemort och åka
på larm.
5. Utbildningen är dock inte klar utan du ska komplettera med en 3 veckor lång
utbildning på Sandö eller Luleå, Kurs 2.

Det bestäms en individuell utbildningsplan för varje person i samband med anställning.
Av praktiska skäl så brukar de flesta följas åt igenom hela utbildningstiden. Man väljer
själv om man ska söka till Sandö eller till Luleå. Att ta C-körkort (lastbilskort) ingår också i utbildningen. Planen är att alla inom två år har genomgått hela utbildningspaketet.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid
Lön enligt avtal RIB.

Tillträde efter överenskommelse.

Ansök här

Sista ansökningsdag: 10 jan 2021

Referensnummer: A967090/2020

Kontaktpersoner

Johan Marklund
enhetschef
0910-73 50 00

Övrigt

På samhällsbyggnad tänker vi kretslopp, framtid och människor. Vi erbjuder kommunal service av hög klass, för våra kommuninvånare och det lokala näringslivet. Med teknik av god kvalitet och mångfald, både sett till verksamhetsområden, personal och teknisk utveckling, gör vi ett växande Skellefteå möjligt. Vår kunskap finns inom områdena miljö, gator, parker, räddningstjänst, sotning, fysisk planering, hamn, service samt vatten och avfall.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Tillbaka till listan

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-04-17

Frågor och svar