Vill du bli kontaktperson?

Just nu sitter någon och väntar på att få en kontaktperson. Du kan hjälpa den personen till ett aktivare liv. Som kontaktperson fungerar du som en vän med ett uppdrag att stödja och stärka den enskilde till ett meningsfullt och självständigt liv.

Kontaktperson är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Läs mer här om LSS och målet med insatserna:
https://www.skelleftea.se/omsorg/funktionsnedsattning/stod-enligt-lag-om-om-stod-och-service-lss

Arbetsuppgifter

Att vara kontaktperson innebär att man har ett uppdrag där du får arvode och omkostnadsersättning.

Som kontaktperson är du viktig för den enskilde, både när det gäller att bryta isolering och hjälpa till att underlätta för ett självständigt liv i samhället. Som kontaktperson har du tystnadsplikt.

Ditt uppdrag är att:
- ge råd och stöd i vardagssituationer
- stärka sociala kontakter
- stimulera till en aktiv fritid och underlätta möjlighet att delta i fritidsaktiviteter
- träffas cirka en gång i veckan.

Kvalifikationer

Vem kan bli kontaktperson?

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktperson. Men du ska ha ett stort engagemang och intresse för andra människor samt vilja bygga upp en relation som varar en längre tid. Du ska vara över 18 år och kunna visa ett utdrag ur Polisens belastningsregister om det gäller uppdrag gentemot barn och ungdomar.

Du kan göra en intresseanmälan genom att skicka in din ansökan.
Det går också bra att kontakta oss genom att ringa kundtjänst tel. 0910-73 50 00, välj 1 för socialt stöd och omsorg, eller via ett mejlformulär på https://www.skelleftea.se/skriv

Polisens belastningsregister:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Timavlönad
Ersättning: Aktiviteterna sker på din fritid och som kontaktperson får du ersättning månadsvis. Du får också ersättning för eventuella kostnader i samband med uppdraget.

Tillträde efter överenskommelse

Ansök här

Sista ansökningsdag: 3 maj 2020

Referensnummer: A905614/2020

Kontaktpersoner

Kundtjänst

0910-73 50 00, knapptryck 1, socialt stöd & omsorg

Övrigt

Dagligen får ca 1000 personer med funktionsnedsättning stöd av Skellefteå kommun, genom avdelningen Stöd och service. Avdelningen arbetar utifrån ett salutogent perspektiv med målet att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv i hemmet, på jobbet samt på fritiden. Det stöd vi ger anpassas för varje individ och ska öka möjligheterna till ett självständigt och meningsfullt liv. Detta sker genom en verksamhet som är tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet inom daglig verksamhet, gruppbostäder, serviceboenden, korttidsvistelse och personlig assistans.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Tillbaka till listan

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-02-17

Frågor och svar