Samordnare, Daglig verksamhet Jobbsupport

Vi har brukarens fokus i fokus där delaktighet i samhället, självständighet i vardagen och valmöjligheter i livet är hörnstenar. Uppdraget i daglig verksamhet är att arbeta för att alla skall komma så nära arbetsmarknaden som möjligt. Det gör vi bland annat genom att samarbeta med företag, förvaltningar och föreningar. Arbetet utförs tillsammans med- eller åt kund efter var och ens förmåga. Verksamheten i stort innehåller allt ifrån sinnesstimulering till företagsplaceringar. I daglig verksamhet har vi ett salutogent förhållnings- och arbetssätt för att möjliggöra personernas egna kompetensutveckling. Verksamheten kräver gott samarbete med kund, anhöriga, inom arbetsgruppen samt andra aktörer.

Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till personlig utveckling och att främja delaktighet i samhället.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att stödja, besluta och ge individen en placering med möjlighet till personlig utveckling och social samvaro. Ansvar för en kontinuerlig kontakt med personerna i verksamheten, uppföljningar och dokumentation.

Samordna gymnasiesärskolans praktikplatser inom daglig verksamhet samt att informera om verksamheten till besökare, skolor och andra som efterfrågar information.

Genom ett nära samarbete med chefer, beslutsenhet och de olika dagliga verksamheterna, skapa förutsättningar för att ge personer rätt stöd i insatsen, utifrån individens resurser och förmågor. Arbetet bygger på ett salutogent förhållningssätt.

Kvalifikationer

Godkänd högskoleutbildning till exempel arrbetsterapeut, pedagog, socionom eller annan utbildning och/eller erfarenhet arbetsgivaren prövar likvärdig.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med liknande uppgifter samt kunskap och erfarenet av arbete utifrån Supported Employment. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att skapa nätverk och upprätthålla många olika kontakter.

Du har en god initiativ- och problemlösningsförmåga samt en förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra aktörer. Förtjänsten krävs B-körkort.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Vi tillämpar individuell lönesättning

Vikariat 2019-08-05 -- 2020-07-31


Ansök här

Sista ansökningsdag: 30 jun 2019

Referensnummer: A886309/2019

Kontaktpersoner

Annika Wennerström
chef daglig verksamhet
0910-73 50 00

Anna Bergström
Vision
0910-73 50 00

Övrigt

Dagligen får ca 1000 personer med funktionsnedsättning stöd av Skellefteå kommun, genom avdelningen Stöd och service. Avdelningen arbetar utifrån ett salutogent perspektiv med målet att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv i hemmet, på jobbet samt på fritiden. Det stöd vi ger anpassas för varje individ och ska öka möjligheterna till ett självständigt och meningsfullt liv. Detta sker genom en verksamhet som är tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet inom daglig verksamhet, gruppbostäder, serviceboenden, korttidsvistelse och personlig assistans.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Tillbaka till listan

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-07-11

Frågor och svar